เกร็ดความรู้การเลี้ยงปลา ปลาสวยงาม ปลารังควาน หรือ ปลาอันธพาล

ปลารังควาน
ในหมู่คนเราย่อมมีทั้งคนดีและคนเลวในฝูงปลาก็เช่นเดียวกันอาจจะมีปลาอันธพาลรวมอยู่ด้วยก็เป็นได้ ปลาจำพวกนี้ฝรั่งเรียกว่า Bullies เช่น ปลาดีๆ บางตัว ความจริงสันดานเดิมก็มิได้เลวร้ายอะไรแต่เมื่อรู้สึกว่ามีเพื่อนฝูงจะหนีตัวก็เลยถือเอาเป็นกีฬาของตัวเองไปคอยไล่ตัวที่ชอบหนีอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเหนื่อยอ่อน และบางตัวก็ถึงกับไม่เป็นอันกินอันนอน ในที่สุดถึงตายไปเลยก็มี 


เพราะปลาเช่นนี้ถือว่าในขณะที่ปลาอื่นหม่นหมองนั้นตัวเองกลับสนุกสนานและคนที่เป็นทุกข์หรืออยู่ไม่เป็นสุขไปด้วยก็คือเจ้าของปลาเพราะถ้าขืนปล่อยไว้ก็จะต้องเสียปลาตัวใดตัวหนึ่งไปแน่เพราะฉะนั้นจึงต้องคอยคัดเอาปลาอันธพาลออกไปเสียหรือแยกไปเลี้ยงไว้ต่างหากสักพักหนึ่ง เหมือนๆกับพวกเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งต้องจัดหาที่ให้อยู่กันเป็นสัดเป็นส่วน เป็นต้น หรือจะเอาไปเลี้ยงไว้ในตู้ที่มีแต่ปลาใหญ่ๆ กว่าก็ได้ เพื่อเป็นการดัดนิสัยไปเป็นสงบเสงี่ยมขึ้น เพราะปลาก็เหมือนกับไก่ที่เป็นตัวพ่อเล้า เมื่ออยู่ในเล้าของตัวเองก็เก่ง ไล่กวดไล่ต้อนตัวอื่นอยู่เสมอๆ แต่พอออกจากเล้าของตัวเองไปแล้ว ก็ใช่ว่าจะเที่ยวไล่ตีตัวอ่อนได้เรื่อยๆไปเสมอไม่

ข่าวสารปลา เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาตู้ ปลาสวยงาม www.natfishtank.com
Share this

Related Posts

Previous
Next Post »