เลี้ยงปลาสวยงาม การเปลี่ยนแสงอย่างกะทันหันในบริเวณที่ตั้งตู้ปลา


การเปลี่ยนแสงอย่างกะทันหันในบริเวณที่ตั้งตู้ปลา
     
การโยกย้ายที่ตั้งตู้ปลาจากอีกที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนั้น ถ้าไม่คิดก็ไม่มีอะไรที่น่าคำนึงถึงนัก เพราะถ้าสถานที่ใหม่มีสภาพไม่เห็นแตกต่างอะไรกันกับที่เก่าเท่าไดแล้ว ก็ไม่น่าจะต้องวิตกกังวลอะไร แต่ขอให้ลองนึกถึงคนเราเมื่อเดินอยู่ในที่สว่างๆ แล้วต้องเข้าไปอยู่ในที่มืดๆ หรือว่าเคยอยู่ในที่มืดๆ แล้วกลับต้องออกไปอยู่ในที่สว่างๆ นึกดูว่าความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นจะทำให้เรารู้สึกอย่างไรบ้าง เช่น หน้ามืดตาลายหรือแสบตารำคานใจอย่างน้อยก็พักหนึ่งละ ปลาก็เช่นเดียวกัน ถ้าเคยอยู่ในที่ที่มีแสงแต่สลัวๆ แล้วถูกย้ายออกไปให้อยู่ในที่ๆสว่างจ้า ปลาก็รำคานแน่ แต่ถ้าจำเป็นเราก็ควรหากระดาษอะไรมากำบังแสงในตอนที่จัดๆ ไว้บ้าง 

พอบรรเทาเป็นระยะๆ ไปแล้วจึงค่อยๆ เลิกทำไปในภายหลังจะดีกว่า เพื่อช่วยให้ปลาได้เป็นสุขขึ้นบ้าง เพราะความไม่เคยชินมาก่อน แม้กระทั่งการเปิดไฟฟ้าใกล้ๆ ตู้ปลาก็เช่นเดียวกันควรจะให้ความเมตตาปรานีแก่ปลาบ้าง คืออย่าปิดไฟให้มันบ่อยนัก ปลาอาจจะตกใจหรือรำคานจนไม่เป็นสุข เพราะเสียงแก๊กของสวิตซ์ไฟฟ้าและแสงไฟที่ประเดี๋ยวมืดนั้น ทำให้ปลาสะดุ้งรำคานอยู่ตลอดเวลา


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »