การเลี้ยงหอย เป็นสิ่งประดับตู้ปลาควรนึกถึงการให้อาหารหอยด้วย
การเลี้ยงหอย เพื่อประโยชน์แก่ตู้ปลาใหญ่ๆดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้จำต้องนึกถึงความสวยความงามของพวกหอยที่นำมาใช้ด้วยมิฉะนั้นก็จะทำให้ทัศนภาพของตู้ปลาซึ่งมีไว้เพื่อความสวยความงามพลอยด่างพร้อยไปนอกจากนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่ามีเนื้อที่อยู่กว้างขวางเพียงไรในตู้ปลานั้น


นอกจากปลาจะแหวกว่ายไปมาได้สะดวกสบายแล้วยังมีที่พอที่จะให้หอยลงไปปะปนอยู่ด้วยได้สักเพียงไรจะทำให้รู้สึกเกะกะแก่ปลาและไม่น่าดูแก่ผู้เลี้ยงปลาหรือไม่เพราะหอยก็ต้องมีอาหารอย่างอื่นกินด้วยไม่ใช่ให้กินแต่ตะไคร่หรือตะกอนที่ก้นๆตู้เท่านั้นยิ่งกว่านั้นยังควรให้มีด่างAlkalineอยู่บ้างที่ในตู้ปลานั้นอีกด้วย


การให้อาหารแก่หอยเหล่านี้ก็ควรให้บ่อยๆเท่าที่มันจะกินเพื่อมิให้หอยตายเสียอย่างง่ายๆซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างคือได้ที่ว่าหอยจะช่วยกำจัดตะไคร่น้ำแต่ก็พลอยทำให้น้ำมีโอกาสเสียไปได้เพราะอาหารที่ให้แก่หอยเมื่อน้ำเสียแล้วความสวยความงามที่เปลือกหอยที่มุ่งหมายจะให้เป็นสิ่งประดับตู้ปลาด้วยก็พลอยสูญสิ้นค่าไปด้วยและอาจลามปามไปถึงสุขภาพอนามัยของปลาในตู้นั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ไว้คอยกำจัดตะไคร่หรือมูลปลาหรือตะกอนที่สกปรกอื่นๆแล้วก็ต้องคอยระวังสูบหรือดูดเอาน้ำที่สกปรกซึ่งโดยมากก็ตอนก้นๆตู้นั่นเองออกแล้วเพิ่มเติมน้ำใหม่เข้าไปชดเชยจำนวนที่พร่องไปนั้นอยู่เสมอๆด้วย


แนะนำเว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด www.casathai98.com


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »