เลี้ยงปลาตู้ การให้อาหารปลาควรจะสลับกันให้ ตามความเหมาะสมของปลาแต่ละชนิด!

ส่วนเรื่องอาหารก็ควรจะสลับกันให้เหมาะสม เช่น

1.ให้ตัวแมลงเล็กๆกิน หรือให้ลูกไรกิน
2.ให้ลูกน้ำกิน
3.สับไส้เดือดให้กิน
4.ให้ตัวหนอนขาวหรือ White worms กิน
5.ให้กุ้งฝอยกิน


  และเมื่อให้อาหารหนักๆ แก่ปลาอย่างนี้แล้ว ก็ต้องคอยระวังอย่าให้มีมูลปลาตกค้างที่ก้นๆตู้มาก ต้องคอยดูดออกเสมอๆ เช่นดูดออกทุกๆ ระยะ 2 วัน 3 วันต่อครั้งถ้ามีมูลปลาน้อย แต่ถ้ามีมากแล้วต้องดูดออกทุกวันแล้วก็ใช้น้ำใหม่ที่ใสสะอาดเข้าไปเปลี่ยนน้ำเก่า ซึ่งต้องถ่ายออกเสียบ้าง เช่น เอาออกสักครึ่งต่อครึ่งได้ ก็ยิ่งดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตู้ไหนมีปลาตายด้วยแล้วดีที่สุดก็คือ ให้เปลี่ยนน้ำล้างตู้ให้หมด แต่ระวังน้ำใหม่ที่จะเอามาใช้ นอกจากต้องสะอาดแล้ว ยังจะต้องให้มีอุณหภูมิพอๆตู้นั้น อาจประดักประเดิดสำหรับคนที่จะแรกเริ่มเลี้ยงปลาเช่นนี้อยู่บ้าง บางคนพยายามดูดเท่าไหร่ๆ ก็ไม่ได้มูลปลาออกมา ตรงกันข้ามน้ำที่ดูดเข้าสายปลาสติกนั้น 

กลับไหลพุ่งกลับเข้าไปในตู้ปลาทำให้ตะกอนหรือมุลปลาที่นอนนิ่งอยู่กระจัดกระจายปนกันไปกับน้ำในตู้นั้นหมด และแทนที่จะต้องเปลี่ยนน้ำน้อย ก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำมากและถึงเปลี่ยนน้ำมาก บางทีก็ยังเอาออกได้ไม่หมด ทำให้น้ำขุ่น และกว่าจะสดใสก็ต้องรอให้ตะกอนที่กระจัดกระจาย และสามารถดูดออกได้หมด ให้กลับลงไปนอนก้นเสียก่อนซึ่งบางทีก็กินเวลาเป็นชั่วโมง


เรียบเรียงโดย www.natfishtank.com

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »