คนรักปลาควรรู้ อาหารที่เหมาะสำหรับปลาขนาดกลาง มีอาหารขั้นตอนดังนี้

เนื้อหาเพิ่มเติมต่อจากเรื่องที่แล้ว

ส่วนอาหารขั้นที่สองก็แบ่งออกเป็น 4 ระยะเช่นเดียวกันดังนี้
ระยะแรก  ให้อาหารชนิดที่ป่นละเอียดเป็นแป้ง
ระยะสอง  ให้ไข่แดงต้มสุก บี้ให้ละเอียด
ระยะสาม  ให้จุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
ระยะสี่  ให้ตัวหนอนขาวหรือWHITE WORMS  สับหรือกุ้งฝอย หรือปูตัวเล็กๆ หรืออาหารป่นขนาดที่ผ่านตะแกรงอย่างเหมาะๆได้
สำหรับลูกปลาขนาดกลาง

อาหารขั้นต้นก็แบ่งออกเป็น 4 ระยะดังนี้
ระยะแรก  ให้จุลินทรีย์น้ำที่ในสระหรือ Pond infusoria
ระยะสอง  ให้แมลงตัวจิ๋วๆ
ระยะสาม  ให้สัตว์น้ำตัวเล็กๆเช่น ลูกกุ้ง ลูกปู เป็นต้น
ระยะสี่   ให้สัตว์น้ำที่มีขนาดโตขึ้นหน่อย หรืออาจจะใช้กุ้งกระป๋องแช่เย็นเอามาตัดให้กินก็ได้


ส่วนอาหารขั้นที่สองก็แบ่งออกเป็น 4 ระยะดังนี้

ระยะแรก   ให้จุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือให้ไข่แดงสุกบี้ละเอียดก็ได้ หรือจะให้อาหารสำเร็จรูปอย่างละเอียดๆหน่อยก็ได้
ระยะสอง   ให้กุ้งฝอย ปลา หรือปูตัวเล็กๆ ที่พอผ่านตะแกรงอย่างเหมาะๆได้ หรือจะเป็นอาหารสำเร็จรูปอย่างละเอียดๆก็ได้
ระยะสาม  ให้ตัวหนอนขาว หรือ White worms สับหรือปูปลา และกุ้งฝอยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยหรือจะให้อาหารสำเร็จรูปที่หยาบกว่าในระยะสองก็ได้

ระยะสี่   ให้หนอนขาวเล็กๆ ทั้งตัวไม่ต้องสับ หรือจะสับให้เป็นชิ้นใหญ่ๆกว่าที่ให้ในระยะสามก็ได้

เรียบเรียงโดย www.natfishtank.comShare this

Related Posts

Previous
Next Post »