ปลาเล็กควรกินอะไรเป็นอาหาร อาหารลูกปลาที่เล็กมาก มีสี่ระยะดังนี้เรื่องอาหารสำหรับลูกปลานี้ จำเป็นจะต้องให้เปลี่ยนไปตามระยะเวลาและขนาดของลูกปลา เพราะลูกปลามีหลายชนิด หลายขนาดบางขนาดเล็กมาก บางขนาดก็โตพอสมควร อย่างเช่น ลูกปลาสายรุ่งหรือที่ท้องตลาดเมืองเรา เรียกว่า ปลาหางนกยูง เป็นต้น แข็งแรงมากหรือลูกปลาหางดาบ (ปลาสอด) ลูกปลามิดไนท์ ฯลฯ เป็นต้น


สำหรับลูกปลาที่เล็กมาก
อาหารขั้นต้นควรแบ่งออกเป็น 4 ระยะดังนี้
ระยะแรก ให้กินน้ำตะไคร์
ระยะสอง ให้กินพวกจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในสระน้ำแจ้งๆ โดยมากฝรั่งเข้าเรียกว่า lnfusoria
ระยะสาม ให้กินแมลงตัวเล็กๆ ชนิดหนึ่ง ซึ่งฝรั่งเข้าเรียกว่า Brachi-nusrubens
ระยะสี่ ให้กินสัตว์น้ำชนิดหนึ่งคล้ายๆ ลูกปูหรือลูกกุ้ง ฝรั่งเข้าเรียกว่า Daphnia


เรียบเรียงโดย www.natfishtank.com

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »