อาหารแบบไหนเหมาะสำหรับการเลี้ยงลูกปลาขนาดใหญ่ มี 4 ระยะดังนี้!
สำหรับลูกปลาขนาดใหญ่
อาหารขั้นตอนก็แบ่งออกเป็น 4 ระยะแบบเดียวกันคือ
ระยะแรก ให้ปลาตัวเล็กๆหรือกุ้งฝอย หรือแมลงตัวเล็กๆที่ผ่านตะแกรงกรองแล้ว
ระยะสอง ให้กุ้งหรือลูกปูขนาดกลางๆ
ระยะสาม ให้ลูกกุ้งหรือลูกปูขนาดใหญ่หรือจะให้กุ้งกระป๋องแช่เย็นก็ได้เอามาตัดให้กิน
ระยะสี่ ให้ลูกน้ำหรือไส้เดือนตัวเล็กๆสับหรือจะให้ลุกกุ้งลูกปูตัวโตกว่าระยะสามหน่อยก็ได้


ส่วนขั้นที่สองนั้นแบ่งออกเป็น 4 ระยะดังนี้
ระยะแรก ให้อาหารป่นอย่างละเอียด หรือไข่แดงสุกบี้
ระยะสอง ให้กุ้งฝอย ปู ปลา ฯลฯ ที่ผ่านตะแกรงกรองแล้ว
ระยะสาม ให้อาหารสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือกุ้งฝอย ปู ปลาที่มีขนาดใหญ่โตขึ้น
ระยะสี่ ให้อาหารที่ให้ในระยะสาม แต่มีเพิ่มตับไก่หรือเนื้อวัว ซึ่งจะขูดหรือสับให้ก็ได้

ข้อสังเกต การกรองหรือการร่อนอาหารข้างต้น ซึ่งส่วนมากเป็นสัตว์มีชีวิตสำหรับให้ลูกปลากินนั้น เขาว่าให้ทำกันแประๆน้ำ เพื่อให้ส่วนที่ต้องการหลุดลอยออกไปอยู่ภายในอ่าง ส่วนที่ยังไม่ต้องการก็จะค้างอยู่บนตะแกรง ซึ่งถ้าไม่ต้องการก็เอาไปเก็บไว้ต่างหาก

เรียบเรียงโดย www.natfishtank.com

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »