คนเลี้ยงปลาควรรู้ ให้อาหารปลาแต่ละมื้อมากหรือน้อยเพียงใดควรจะให้อาหารปลากินแต่ละมื้อประมาณไหน!!

เรื่องอาหารปลานี้เกี่ยวกับน้ำที่ในตู้ปลาด้วย เพราะอาหารบางอย่าง บางชนิดทำให้น้ำเสียเป็นอันตรายแก่ปลาได้ เช่น อาหาร สำเร็จรูปอย่างแห้งๆ เป็นต้น อาจทำให้น้ำขุ่น และมีกลิ่นไม่ดีสำหรับปลาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อาหารสำเร็จรูป หรืออาหารที่ได้ปรุงเตรียมไว้ก่อนแล้ว แก่ปลา ตามปกติก็ควรจะให้แต่เพียงพอให้ปลากินได้หมดภายในห้านาที ถ้าทำเช่นนี้จะช่วยทำให้ปลาไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยและน้ำในตู้ปลาก็จะไม่ค่อยขุ่น แต่ถ้าไม่มากเกินไปจนปลากินไม่หมดน้ำจะขุ่นและปลาจะรู้สึกอึดอัด สังเกตได้ว่าเมื่อน้ำขุ่นแล้ว ปลาจะขึ้นมาลอยอยู่ตามผิวน้ำเพื่อหายใจ
ในการให้อาหารแก่ปลาตู้ บางท่านนิยมใช้ภาชนะเป็นรูปวงแหวนหย่อนลงไปลอยในตู้ปลาลงไปแล้วอาหารจะรวมกันอยู่เป็นที่เป็นทาง ภายในเนื้อที่อันจำกัดไม่กระจัดกระจายมาก แต่ก็รู้สึกว่าไม่สู้จำเป็นนักการให้อาหารแห้งๆแก่ปลานั้น ถ้าไม่รู้จักวิธีให้อาจทำให้ปลาเข็ดหลาบ ไม่ยอมกินอีกต่อไป หืออาจเป็นอันตรายแก่ปลาก็ได้ เพราะถ้าปลาของท่านกำลังอยู่ในสภาพที่หิวจัด ปลาจะขย้ำอาหารนั้นเข้าไปทั้งแข็งๆ เพราะยังไม่ทันจะชุ่มน้ำ เลยทำให้เข็ดและไม่ยอมกินอีก แต่เรื่องนี้ชุ่มน้ำ เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะให้แก่ปลาที่กำลังหัวจัดกินเข้าไปจนเต็มที่เท่าปลาจะกินได้เพราะปลาก็เหมือนกับคนที่รับประทานอาหารอย่างแห้งๆ เข้าไปมากๆ แล้วรับดื่มน้ำตามย่อมจะรู้สึกอึดอัด บางคนก็แน่นท้องเสียดท้องปลาก็เช่นเดียวกัน อาจะตายก็ได้เช่นกัน


เรียบเรียงโดย www.natfishtank.com
Share this

Related Posts

Previous
Next Post »