ข้อดี ข้อเสีย! แสงสว่างที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงปลาตู้แสงสว่างที่จำเป็นสำหรับในการเลี้ยงปลาตู้

แสงสว่างมีความจำเป็นสำหรับปลาตู้อย่างไร? เรื่องนี้เกี่ยวกับต้นไม้อยู่ด้วย การที่เลี้ยงปลาจะตั้งตู้ปลาตรงไหนจึงจะเหมาะดีสำหรับปลานั้น อยู่ที่ว่าผู้เลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ปลูกก็เป็นเรื่องง่ายดาย ไม่มีอะไรจะต้องคิดมาก เพราะทั้งหมดที่ต้องการนั้นอยู่ “การหาที่ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแต่น้อย” กล่าวคือ ไม่ร้อนจัดแล้วก็กลับเป็นเย็นจัดได้ง่ายๆ เช่น กลางแดดกลางฝน หรือใต้เตาไฟ เป็นต้นกับให้มีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อให้ปลามองเห็นทิศทางที่มันจะแหวกว่ายไปมาได้สะดวกเท่านั้นเอง
เพราะถึงแม้ว่าปลาบางชนิดกลับไม่ชอบแสงจ้าๆ ก็มีเช่น ปลาสีเขียวๆ เป็นต้น แต่โดยมากและส่วนมากนั้นปลาแทบทุกชนิดอยู่กันได้ในที่มีแสงเพียงสลัวๆ เท่านั้น สิ่งที่ควรจะจดจำไว้ให้ดีก็คือ อย่าปลูกต้นไม้หรือให้มีต้นไม้ในตู้ปลา ซึ่งตั้งอยู่ในที่มีแสงสว่างเข้ามาถึงตู้ได้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแสงแดด ถ้าไม่มีแสงอะไรเลยแม้แต่แสงไฟฟ้า ที่พอเพียงแล้ว ต้นไม้นั้นจะกลับเป็นตัวทำลายความสมบูรณ์ของปลาไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแลไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วย ตราบใดที่ยังปล่อยให้มีต้นไม้ไว้ในตู้ ในสถานที่ที่มีแสงเข้ามาไม่พอเช่นนั้น แสงที่ไม่เพียงพอในที่นี้หมายถึงแสงที่ไม่สามารถจะอาศัยอ่านหนังสือได้ นอกจากจะมีตะเกียงช่วยหรือไฟฟ้าช่วย เช่น เย็นๆ เวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ำ เป็นต้น
ตามปกติ ถ้าท่านใช้ไฟฟ้าแทนแสงแดดแล้วอัตรากำลังของแสงไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับต้นไม้ในตู้ปลาของท่านในชั่ววันหนึ่งนั้น มีดังนี้


1.ตู้ธรรมดาใส่น้ำได้ 10 แกลลอน (1แกลอนเท่ากับ 231 ลูกบาศก์นิ้วหรือประมาณ 6 นิ้ว สี่เหลี่ยมกว่าๆ)ควรใช้หลอดขนาด 40 วัตถ์ ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง หรือจะใช้หลอดขนาด 35 วัตต์ ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงก็ได้

2.ตู้ขนาด 15 ถึง 50 แกลอน ใช้หลอดขนาด 35 วัตถ์ ในระยะเวลา 8 ถึง 10 ชั่วโมง

3.ตู้ขนาด 25 ถึง 50แกลอน ใช้หลอดขนาด35 วัตต์ ในระยะเวลา 8 ถึง 10 ชั่วโมง

แต่ในการใช้หลอดขนาดที่กล่าวข้างต้นนี้ถ้าตู้ปลานั้นตั้งอยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องเข้ามาได้อย่างสลัวๆ แล้วก็จะต้องลดขนาดกำลังวัตต์ของหลอดลงบ้าง มิฉะนั้นอาจจะมีความร้อนมากเกินไป ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงผิดปกติและไม่ว่าจะเป็นหลอดใสหรือหลอดฝ้าน่าใช้กว่าเพราะไม่แทงตา แต่ถ้าเป็นหลอดชนิดอัลตราไวโอเล็ตด้วยแล้วก็จะยิ่งวิเศษ เพราะจะให้ประโยชน์แก่ต้นไม้เป็นอย่างมาก
ข้อเสียหายของการใช้แสงไฟฟ้าแทนความสว่างจากแสงแดดก็คือความร้อนซึ่งถ้าเป็นเวลาที่ต้องการก็ดีไป เช่น ในระหว่างหน้าหนาวเป็นต้น แต่ถ้าอยู่ในระหว่างฤดูร้อนแล้ว หากอุณหภูมิน้ำขึ้นไปสูงถึง 80 องศาแล้ว ก็จะเป็นอันตรายแก่ปลามาก มีหลอดไฟฟ้าบางชนิด เช่น หลอดไฟแสงนวล หรือ ฟลูออเรสเซนต์แล้มป์ เป็นต้น ตามปกติให้แสงที่สว่างกว่า และเย็นตากว่าหลอดไส้อย่างธรรมดา เพราะที่ภายในหลอดนอกจากจะมีแก๊สอย่างดีประจุอยู่แล้ว ก็ยังมีสสารทีโพลนแสง คือฟอสฟอรัสเคลือบอยู่ตามกระจกหลอดนั้นอีกด้วย จึงทำให้สว่างมากและความร้อนที่เกิดจากหลอดชนิดวอมไวท์ ซึ่งให้ผลดีกว่าชนิดเดไลท์ แต่อย่างไรก็ตามหลอดชนิดที่กล่าวนี้ตามปกติจะให้ประโยชน์แก่ต้นไม้ในตู้ปลาน้อยกว่าหลอดไส้ธรรมดา
ขอบคุณที่มาShare this

Related Posts

Previous
Next Post »