แนะนำ ความรู้ ในการเลี้ยงปลาในตู้ ควรจะเลี้ยงปลาสักกี่ตัว !
ควรจะเลี้ยงปลาสักกี่ตัวในตู้ปลาตู้หนึ่ง

ได้กล่าวมาแล้วว่า ปลาก็เหมือนกับคนเรา คือถ้าต้องอยู่กันอย่างแออัดมากๆ เข้าอากาศไม่พอหายใจก็ตาย หรือไม่สุขภาพเสียหมด เราจะสังเกตได้ว่าปลาที่อยู่ในตู้โดยมาก ก่อนที่จะขึ้นมาลอยอยู่ตามหน้าน้ำนั้นแสดงว่าจะต้องได้รับความบีบคั้นอะไรมาสักอย่างและมากจนทนอยู่ข้างล่างต่อไปไม่ไหวแล้ว จึงได้ขึ้นมาลอยอยู่ตามผิวน้ำ เพื่อให้หายใจสะดวกขึ้น ในกรณีที่มีปลาแออัดเกินไป อันมักจะทำให้ปลาไม่เจริญเติบโต เพราะขาดแคลนออกซิเจน หรืออาหารไม่ทั่วถึง หรือไมเพียงพอดังนี้เป็นต้นตามปกติ เราควรจะคิดให้ปลาตัวหนึ่งๆ ได้มีผิวน้ำสำหรับรับและระบายถ่ายเทอากาศได้ประมาณ 19 ตารางเซนติเมตร เพราะฉะนั้นถ้าใช้ตู้ขนาดกว้าง 22 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตรแล้ว (ซึงเท่ากับได้เนื้อที่หน้าน้ำหรือผิวน้ำ 1,100 ตารางเซนติเมตร) เราจะเลี้ยงปลาขนาดเล็กที่โตแล้วได้น้อยกว่า 50-60 ตัว แต่ถ้าเป็นปลาขนาดเล็กที่ยังเล็กอยู่ ก็อาจเลี้ยงได้มากกว่านี้อีกถึงเท่าตัว คืออาจถึง 100 ตัว หรือ 120 ตัวก็ได้


 สำหรับปลาบางชิด เช่น ปลาหางดาบหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ปลาสอด (Swordtall) เป็นต้น ควรคิดอัตราผิวน้ำให้ประมาณตัวละ 50  ตารางเซนติเมตร หรือเท่ากับเนื้อที่หน้ากว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตรส่วนปลาอื่นๆ เช่นจำพวกบ้าร์บต่างๆ (Barb) ซึ่งมีขนาดกลางๆไม่เล็กไม่โตผิดปกติ หรือปลาจำพวกอื่นที่มีน้ำหนักพอๆ กันกับปลาชนิดนี้แล้ว ควรคิดอัตราผิวน้ำประมาณตัวละ 120 เซนติเมตร หรือเท่ากับเนื้อที่น้ำกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นปลาบาร์บตัวใหญ่ๆเช่น โรซี่บ้าร์บ (Rosy Barb) ที่โตเต็มที่แล้ว ก็ควรคิดให้ตัวละประมาณ 330 ตารางเซนติเมตร หรือเท่ากับเนื้อที่หน้าน้ำกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร


ขอบคุณที่มา
เว็บพนันออนไลน์ แอดไอดีไลน์ FIFATHAI
Share this

Related Posts

Previous
Next Post »