5 หัวข้อ ปฏิบัติที่ควรรู้ในการเลี้ยงปลาตู้

หัวข้อที่ควรรู้ในการเลี้ยงปลาตู้

ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามถ้าท่านได้มันมาเลี้ยงไว้โดยไม่รู้วิธีการ หรือ ทางปฏิบัติที่ถูกต้องถ่องแท้เกี่ยวกับธรรมชาติของมันแล้ว ก็ยากหรือนานกว่าจะได้รับผลอันเป็นที่น่าชื่นชมสำหรับท่านได้

เช่นสมมติว่าท่านเลี้ยงนกหงส์หยก ท่านให้แต่ข้าวฟ่างเป็นอาหาร นกของท่านก็จะไม่ค่อยออกไข่ออกลูก หรือบางทีกินไข่หมด เพราะนกขาดแคลเซียม ขาดอาหารที่จะไปเป็นเปลือกไข่หรือขาดธาตุปูนที่จะช่วยให้นกไข่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้น อย่างน้อยท่านก็จะต้องเลือกอาหารที่เหมาะๆ ให้นกของท่านกิน โดยอาจจะใช้ลิ้นทะเลมาช่วยให้นกแทะกินและเล่นบ้างก็ยังดีในการเลี้ยงปลาตู้ก็เช่นเดียวกัน ท่าควรที่จะได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติต่างๆไว้เสียก่อน ดังหัวข้อต่อไปนี้คือ1      1.ให้มีเนื้อที่หน้าน้ำที่กว้างๆ โดยไม่มีอะไรลอยน้ำปกปิดผิวน้ำ
2.ให้มีแสงสว่างที่พอเพียง
3.ให้น้ำตู้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
4.ให้ใช่แต่น้ำที่มีคุณภาพดี
5.ให้อาหารที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ปลาทั้ง 5 ข้อนี้ ถ้าท่านปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ปลาของท่านก็จะสมบูรณ์สวยงามน่าชม ไม่ตายง่ายอย่างคนที่เลี้ยงกันโดยไม่ทราบถึงวิธีการเหล่านี้มาก่อนด้วย

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »