เกร็ดความรู้การเลี้ยงปลา ปลาสวยงาม ปลารังควาน หรือ ปลาอันธพาล

ปลารังควาน
ในหมู่คนเราย่อมมีทั้งคนดีและคนเลวในฝูงปลาก็เช่นเดียวกันอาจจะมีปลาอันธพาลรวมอยู่ด้วยก็เป็นได้ ปลาจำพวกนี้ฝรั่งเรียกว่า Bullies เช่น ปลาดีๆ บางตัว ความจริงสันดานเดิมก็มิได้เลวร้ายอะไรแต่เมื่อรู้สึกว่ามีเพื่อนฝูงจะหนีตัวก็เลยถือเอาเป็นกีฬาของตัวเองไปคอยไล่ตัวที่ชอบหนีอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเหนื่อยอ่อน และบางตัวก็ถึงกับไม่เป็นอันกินอันนอน ในที่สุดถึงตายไปเลยก็มี 


เพราะปลาเช่นนี้ถือว่าในขณะที่ปลาอื่นหม่นหมองนั้นตัวเองกลับสนุกสนานและคนที่เป็นทุกข์หรืออยู่ไม่เป็นสุขไปด้วยก็คือเจ้าของปลาเพราะถ้าขืนปล่อยไว้ก็จะต้องเสียปลาตัวใดตัวหนึ่งไปแน่เพราะฉะนั้นจึงต้องคอยคัดเอาปลาอันธพาลออกไปเสียหรือแยกไปเลี้ยงไว้ต่างหากสักพักหนึ่ง เหมือนๆกับพวกเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งต้องจัดหาที่ให้อยู่กันเป็นสัดเป็นส่วน เป็นต้น หรือจะเอาไปเลี้ยงไว้ในตู้ที่มีแต่ปลาใหญ่ๆ กว่าก็ได้ เพื่อเป็นการดัดนิสัยไปเป็นสงบเสงี่ยมขึ้น เพราะปลาก็เหมือนกับไก่ที่เป็นตัวพ่อเล้า เมื่ออยู่ในเล้าของตัวเองก็เก่ง ไล่กวดไล่ต้อนตัวอื่นอยู่เสมอๆ แต่พอออกจากเล้าของตัวเองไปแล้ว ก็ใช่ว่าจะเที่ยวไล่ตีตัวอ่อนได้เรื่อยๆไปเสมอไม่

ข่าวสารปลา เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาตู้ ปลาสวยงาม www.natfishtank.com
เลี้ยงปลาสวยงาม การเปลี่ยนแสงอย่างกะทันหันในบริเวณที่ตั้งตู้ปลา


การเปลี่ยนแสงอย่างกะทันหันในบริเวณที่ตั้งตู้ปลา
     
การโยกย้ายที่ตั้งตู้ปลาจากอีกที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนั้น ถ้าไม่คิดก็ไม่มีอะไรที่น่าคำนึงถึงนัก เพราะถ้าสถานที่ใหม่มีสภาพไม่เห็นแตกต่างอะไรกันกับที่เก่าเท่าไดแล้ว ก็ไม่น่าจะต้องวิตกกังวลอะไร แต่ขอให้ลองนึกถึงคนเราเมื่อเดินอยู่ในที่สว่างๆ แล้วต้องเข้าไปอยู่ในที่มืดๆ หรือว่าเคยอยู่ในที่มืดๆ แล้วกลับต้องออกไปอยู่ในที่สว่างๆ นึกดูว่าความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นจะทำให้เรารู้สึกอย่างไรบ้าง เช่น หน้ามืดตาลายหรือแสบตารำคานใจอย่างน้อยก็พักหนึ่งละ ปลาก็เช่นเดียวกัน ถ้าเคยอยู่ในที่ที่มีแสงแต่สลัวๆ แล้วถูกย้ายออกไปให้อยู่ในที่ๆสว่างจ้า ปลาก็รำคานแน่ แต่ถ้าจำเป็นเราก็ควรหากระดาษอะไรมากำบังแสงในตอนที่จัดๆ ไว้บ้าง 

พอบรรเทาเป็นระยะๆ ไปแล้วจึงค่อยๆ เลิกทำไปในภายหลังจะดีกว่า เพื่อช่วยให้ปลาได้เป็นสุขขึ้นบ้าง เพราะความไม่เคยชินมาก่อน แม้กระทั่งการเปิดไฟฟ้าใกล้ๆ ตู้ปลาก็เช่นเดียวกันควรจะให้ความเมตตาปรานีแก่ปลาบ้าง คืออย่าปิดไฟให้มันบ่อยนัก ปลาอาจจะตกใจหรือรำคานจนไม่เป็นสุข เพราะเสียงแก๊กของสวิตซ์ไฟฟ้าและแสงไฟที่ประเดี๋ยวมืดนั้น ทำให้ปลาสะดุ้งรำคานอยู่ตลอดเวลา


การเคาะตู้ปลา เลี้ยงปลาตู้ ทำเช่นนี้มีผลได้ไม่เท่าเสีย ห้ามทำเด็ดขาด!การเคาะตู้ปลา
มีผู้เลี้ยงปลาบางคนอยากจะสังเกตดูปลาของตนให้ถนัด แต่ปลาก็ไม่หันมาให้ดูเหมาะๆ สักที จึงใช้วิธีเคาะตู้ปลาเพื่อหวังที่จะให้ปลาหันมาตามที่ต้องการ แต่ความจริงการทำเช่นนี้มีผลได้ไม่เท่าเสียเพราะปลาที่กำลังว่ายอยู่ในตู้ก็เหมือนกับคนที่กำลังเดินอยู่ริมถนนเมื่อถูกตะโกนหรือถูกเสียงแตรรถแป๊ดขึ้นใกล้ๆ โดยไม่ทันรู้ตัวบางคนอาจจะกลับวิ่งเข้าไปหารถเสียด้วยซ้ำไปทันใดก็ดี ปลาก็เช่นเดียวกัน เมื่อกำลังว่ายอยู่อย่างเพลิดเพลินเมื่อเราไปเคาะตู้ปลาเข้า 


น้ำจะเป็นพาหะของเสียงไปเข้าหูของปลาทำให้ปลาซึ่งไม่เข้าใจภาษาคนอยู่แล้วตกใจ และเกิดความหวาดกลัวอลหม่านกันยกใหญ่ก็เป็นได และปลาบางชนิดนั้น Sensitive หรือมีประสาทไวมาก จนกระทั่งแม้ปิดสวิตซ์ไฟดังแก๊กเดียวที่ใกล้ๆ ตู้ปลา ก็ว่ายกันเพ่นพ่านแล้ว บางครั้งผู้เขียนเคยสังเกตดูปลาที่เลี้ยงไว้ในขณะที่ผู้เขียนนั่งดูอยู่ที่ตู้หนึ่ง แต่พอจะขยับตัวลุกขึ้นเท่านั้นปลาอีก 3 - 4 ตู้ก็ว่ายกันพรวดพราด หรือสะบัดน้ำกันขึ้นไปเปียกฝาตู้เลอะเทอะไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาจูบเป็นต้น เพราะความที่ตกใจนั่นเอง

ติดตามข่าวสารคนเลี้ยงปลา ตกปลา  ปลาตู้ ได้ที่นี่ www.natfishtank.comเลี้ยงปลาตู้ อุปกรณ์ตกปลา อุปกรณ์ตักปลาตู้ สวิงหรือที่ช้อนปลาตู้


สวิงหรือที่ช้อนปลาตู้
              
โดยมากนักเลี้ยงปลาใหม่ๆ มักไม่ค่อยจะสนใจกับเรื่องสวิงหรือที่ช้อนปลาซึ่งฝรั่งเราเรียกเหมือนๆ กันว่า Net เพราะอาจคิดว่าไม่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร ความจริงสวิงหรือที่ช้อนปลานั้นมีบทบาทสำคัญแก่นักเลี้ยงปลาตู้มาก เพราะจำเป็นต้องอาศัยเมื่อโยกย้ายปลา หรือทำความสะอาดตู้ปลา ซึ่งบางทีก็ต้องเอาปลาออกจากตู้เสียก่อน เพราะฉะนั้นถ้าสวิงไม่ดี เช่น เล็กไป โตไป หรือลึกไป อู้น้ำมากเพราะใช้ผ้าหนาทึบเกินไป อะไรต่างๆ เหล่านี้ก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกจับปลาไม่ค่อยได้ หรือได้แต่บางทีปลาก็ไม่ปลอดภัย เช่น เกล็ดหลุด ทางขาด ครีบฉีก เพราะผ้าที่ใช้ทำสวิงหยาบคมเกินไป ซึ่งเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกรณีที่นักเลี้ยงปลาตู้จะต้องคำนึงไว้ก่อนทั้งสิ้น
           ตามปกติสวิงที่ช้อนปลาควรจำทำให้มีมุมที่มนเล็กน้อย พอให้เข้ากับมุมตู้ปลาได้ แต่แน่นอนย่อมไม่ใช่แหลมจนอาจเกิดเป็นอันตรายแก่ปลา หรือเสียหายแก่ต้นไม้ที่ภายในตู้ปลา เมื่อถูกแง่ของสวิงนั้นขูดเข้า เว้นแต่สวิงสำหรับใช้ช้อนปลาตู้ที่กลมเป็นพิเศษ เช่น 6 เหลี่ยม 8 เหลี่ยม หรือกลมไปเลย จึงควรใช้สวิงอย่างกลมๆ เพื่อให้แนบกับกระจกตู้ได้ดีกว่า ส่วนร่างแหที่ใช้ก็ควรเป็นชนิดไนล่อน ซึ่งจะไม่อมน้ำและแห้งเร็วกว่าผ้า ไม่ค่อยผุง่ายเหมือนด้ายถักธรรมดา และเมื่อใช้แล้วก็ไม่ควรไปวางไว้บนฝากระจกตู้ อย่างที่บางคนชอบทำกัน เพราะนอกจากจะทำให้น้ำคาวปลาจับกระจกเป็นจุดด่างล้างไม่ค่อยออกแล้ว ยังทำให้โอกาสที่ลมจะโกรกสวิงได้มีน้อยลง ทำให้สวิงไม่ค่อยแห้งอีกด้วยเมื่อใช้แล้วทุกครั้งควรจะแขวนไว้ให้สวิงหมุนได้รอบตัวให้ลมโกรกได้รอบด้านและยิ่งกว่านั้นยังควรจะล้างน้ำที่สะอาดๆ เสียก่อนแขวนตากอีกด้วย สำหรับเด็กๆ นักเลี้ยงปลาที่ยังไม่ค่อยมีทุนรอนจะซื้อตู้ปลา แต่อาศัยใช้ขวดปากค่อนข้างแคบเลี้ยงปลา ควรจะใช้สวิงที่ทำด้วยลวดขนาดกลมโตสักครึ่งมิลลิเมตร ขดทับกันสักสองเส้นควบแล้วจึงใช้ผ้าโปร่งๆ เช่น ผ้ามุ้งตาเม็ดพริกไทย เป็นต้น ทำเป็นร่างแห เวลาจะหย่อนสวิงลงขวดก็บีบขดลวดให้แคบลงพอเข้ากับปากขวดได้ และเวลาจะใช้กับขวดใหญ่ก็ถ่างขดลวดนั้นออกให้เต็มขนาดสวิงนั้น ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ใช้ขวดโหลใส่ปลาที่ท้องแก่ เมื่อปลาออกลูกแล้วตอนจะตักแม่ปลาออกก็ใช้สวิงแบบนี้ได้สบาย
            


นักเลี้ยงปลาหลายคนต้องเสียปลาไปในขณะที่ช้อนปลาออกมาเพราะไม่ได้ระมัดระวังว่า จะกระโดดเพราะปลาบางชนิดเมื่อช้อนขึ้นมาแล้ว ก็เหมือนกับปลาตาย คือนอนแน่นิ่งแทบไม่ไหวติงเลย แต่บางชนิดนั้นดิ้นพราดๆยิ่งเป็นปลาท้องแก่ด้วยแล้ว ถ้ากระโดดตกลงไปเป็นแท้งลูกแน่ๆ เพราะฉะนั้นจึงต้องระวัง เลือกใช้แต่สวิงที่เหมาะกับขนาดและชนิดของปลา คือมีส่วนกว้างยาวพอกับตัวปลา และลึกพอที่จะใช้มือปิดปากสวิงในขณะที่ช้อนขึ้นมา โดยไม่ถูกต้องตัวปลา แต่สวิงนั้นก็ไม่ควรให้ลึกจนเกินไป จนอาจทำให้ครีบปลาเสียหายในขณะที่ปลาดิ้นอยู่ในสวิง เพราะสวิงลึกๆ โดยมากมักจะห่อตัวปลาเมื่อยกขึ้นมาตามธรรมดาที่ใช้ๆ กันโดยมาก สวิงเล็กๆ ขนาดกว้างไม่เกิน 3 นิ้วฟุต ยาวไม่เกิน 4 นิ้วฟุต ควรมีส่วนลึกไม่เกินส่วนกว้างหรือ 3 นิ้วฟุต แต่ถ้าเป็นสวิงใหญ่ๆ แล้ว ก็อาจทำให้ตื้นกว่าส่วนที่กล่าวนี้ก็ได้
            

ในต่างประเทศนิยมใช้สวิงแก้ว (Glass net) ช้อนปลาตัวเล็กๆ ตามซอกต้นไม้ หรือตามมุมตู้ เพื่อมิให้ต้นไม้เสียหายและสะดวกสบายกว่าสวิงธรรมดา ความจริงมันก็ไม่ใช่สวิงเสวิงอะไรหรอก นอกจากหลอดแก้วที่มีปลายแอ่นงอดังที่เคยได้อธิบายมาแล้วนั่นเอง แต่มีประโยชน์มากในที่ที่สวิงเข้าไม่ถึง และปลาไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะเป็นแก้วซึ่งใสและสังเกตไม่ค่อยได้ในน้ำที่ใสๆ ด้วยกัน บางทีอาจใช้ช้อนปลาตัวโตๆ ถึงขนาด 2 นิ้วก็ได้ไม่ยาก นอกจากนี้ปลาที่ช้อนขึ้นมายังปลอดภัยดียิ่งกว่าเมื่อถูกช้อนด้วยสวิงธรรมดา เพราะในสวิงแก้วจะมีน้ำหล่อเลี้ยงปลาขึ้นมาด้วย
            

ขนาดของสวิงหรือที่ช้อนปลานี้ควรจะให้มีขนาดใหญ่ไปตามสัดส่วนของปลาด้วย เพื่อไม่ต้องเสียเวลามาก เช่น บรรดานักเลี้ยงปลาอาชีพเป็นต้น ซึ่งแน่นอนย่อมจะไม่ยอมเสียเวลามัวช้อนปลาทีละจัวสองตัว แต่จะใช้สวิงที่โตเกือบเท่าตู้ปลาลงไปช้อนปลาขึ้นมาทีละมากๆ แล้วก็เอาสวิงเล็กๆ อีกอันหนึ่งค่อยๆ เลือกตักเอาปลาที่ต้องการทีละตัวๆสวิงใหญ่ๆ เช่นนี้โดยมากใช้ผ้ามุ้งไนล่อน กับลวดอลูมิเนียมโตขนาด1 หุนหรือ 3 มิลลิเมตรเป็นกรอบเพื่อให้เบามือ
            
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการช้อนปลาอยู่อีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าเป็นปลาที่โตและหนักมาก เช่น ปลาออสการ์ หรือแยกเด็มเซ หรือปลาจูบขนาดใหญ่ๆ แทนที่จะใช้สวิงตักขึ้นมา สวิงนั้นถ้าไม่แข็งแรงก็อาจจะขาดได้โดยมากและสะดวกสบายกว่า เขาใช้ขันใบที่มีขนาดกว้างและลึกพอสมควรจ่อมลงไปดักอยู่ทางหนึ่ง เอาสวิงคลุมตัวปลาเมื่ออยู่ในขันไว้แล้วยกขันขึ้นมาโดยมีน้ำหล่อตัวปลาอยู่ด้วย อย่างนี้จะสะดวกและปลอดภัยแก่ตัวปลาดีกว่าใช้แต่สวิงเว็บพนันออนไลน์  พนันบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุด ราคาดีที่สุด มั่นคงที่สุด คาสิโนออนไลน์  
พนันกีฬา มวย หวย ไพ่ ไก่ชน  สมัครผ่านทางไลน์ id Line : CASATHAI


เลี้ยงปลาตู้ เลี้ยงปลาสวยงาม คนรักปลา วิธีจับปลาตู้ ควรทำอย่างไร เรามีวิธี!
วิธีจับปลาตู้

              
ถ้าเป็นปลาธรรมดา เช่น ปลาที่ใช้ปรุงเป็นอาหารกินกัน เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปมัวพิถีพิถันเพราะถึงอย่างไรไปปลานั้นก็จะต้องตายอยู่วันยังค่ำ จึงขอแต่อย่าให้ทารุณแก่ปลาจนกระทั่งเนื้อหนังช้ำชอก เพราะนอกจากจะเป็นการน่าสมเพชแล้ว ยังจะทำให้ไม่อร่อยอีกด้วย แต่ปลาตู้นี้เราเลี้ยงไว้ดูเล่นกันสวยๆ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจับต้องกันแรงๆ อย่างไม่ปรานีปราศรัยแล้วเกิดปลาตัวถลอกเสีย หรือครีบแหว่งไป หรือตาช้ำเสียหายไป ก็จะกลายเป็นการทารุณแก่ปลา และทรมานใจแก่คนดูคนชมเพราะอดสงสารปลาไม่ได้ และถ้าปลานั้นถึงตายไป เช่นไล่จับกันพรวดๆ พราดๆ ปลากระโดดออกมาจากตู้ในที่สูงๆ และตกลงมาช้ำตายอย่างนี้ก็จะยิ่งน่าเสียดายใหญ่ และบางคนก็อาจจะเสียใจไปนานทีเดียว ถ้าเป็นปลาที่จนรักมากชอบมาก เพราะฉะนั้นจึงต้องมีพิธีรีตองในการจับปลาชนิดนี้กันไว้บ้าง ซึ่งแน่นอนเครื่องมือที่จะพึงใช้ในการจับปลาชนิดนี้ก็คือ สวิงเล็กๆ หรือเรียกกันตามภาษาตลาดเราก็คือที่ช้อนปลานั่นเอง
              
ในการจับปลาตู้ท่านควรจะกระทำด้วยความมั่นใจตนเอง อย่าหลอกลวงตัวเองหรือลังเลใจและข้อสำคัญต้องใจเย็นไว้ หรือตั้งใจให้แน่วแน่ว่า ถึงอย่างไรก็จะไม่สิ้นความพยายามอย่างอดทน อย่าปล่อยให้อารมณ์โมโหเข้าครอบงำ เดี๋ยวจะไปทำลายเสียหายหมด โดยหาว่าเกะกะทำให้จับปลาไม่ได้ เนื่องจากปลาแต่ละตัวอาจหัวเสียเพราะถูกต้อนมากๆ เข้าก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่ ทำอย่างไรๆ ก็ไม่ยอมอยู่นิ่ง ไม่ยอมให้จับและตักอย่างไรก็เล็ดลอดไปเสียทุกที เลยทำให้คนจับพลอยหัวเสียไปด้วย ความจริงปลาแต่ละตัวก็มีอะไรแปลกๆ แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นถ้าเราเคยจับปลาชนิด โดยมากเขาก็มักจะจับมันอีกได้ด้วยวิธีเดียวกันนั้น เช่น ปลาบางชนิดชอบให้ค่อยๆจับ คือค่อยๆ ลากสวิงหรือที่ช้อนเข้าไปหาตัวปลาอย่างช้าๆ เพราะฉะนั้นวิธีนี้จึงควรลองทำเป็นวิธีแรก แต่ในบางครั้งทั้งๆ ที่เรากำลังช้อนได้อยู่แล้ว แต่ปลาก็กลับพุ่งปราดออกไปเสียในทันทีที่สวิงหรือที่ช้อนไปกระทบกับกระจกตู้ปลาเข้า แม้เพียงแก๊กเดียวเท่านั้นปลาก็จะวุ่นวายกันใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องนึกถึงเหตุนี้ไว้ด้วยเสมอในเวลาจะจับหรือช้อนปลาในตู้ ถ้าท่านใช้ที่ช้อนสองอันช่วยกันสองมือ โดยอันหนึ่งใหญ่อีกอันหนึ่งเล็ก อันใหญ่สำหรับดัก อันเล็กสำหรับไล่บางทีก็จะช่วยให้จับปลาได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น              
ในบ่อปลาใหญ่ๆ หรือที่อันใดก็ตาม ซึ่งเราไม่สามารถจะจับปลาได้ ถ้าไม่วิดน้ำหรือสูบน้ำออกเสียบ้างแต่การวิดน้ำหรือสูบน้ำเราก็ทำไม่ได้เสมอไป เช่น ถ้าน้ำในบ่อนั้นมีมาก เราไม่รู้จะสูบออกไปไว้ทางไหน เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ โดยมากเขาใช้กับดักปลาตัวเล็กๆ จับขึ้นมาอย่างน่าทึ่ง กับดักปลาเช่นนี้ต่างประเทศเขาเรียกว่า Minnoe Lrap มีขายกันตามร้านจำหน่ายเครื่องกีฬาต่างๆ ทำด้วยกระจกขนาดกว้างยาวพอๆ กันกับกับดักหนู มีเหยื่อล่ออยู่ภายในใช้เหยื่อผูกหย่อนตัวกับลงไปวางนิ่งที่ก้นบ่อ แต่เชือกนั้นต้องเป็นเชือกใสๆ และเล็กๆ เช่น เชือกไนล่อน เป็นต้น เพื่อไม่ให้ปลาสังเกตได้ง่ายเกินไป              
ในการจับปลาใหญ่กับปลาเล็กนั้น จะทำเหมือนกัน เพราะปลาตัวเล็กไม่มีกำลังแข็งแรงเท่ากับปลาตัวใหญ่ๆ ฉะนั้นไม่ใช่ช้อนขึ้นมาแล้วก็เอามือจับไปเหมือนอย่างที่พ่อค้าบางชนิดชอบทำ โดยมากพ่อค้าปลามักจะใช้วิธีนี้ เพราะถือเสียว่าถึงปลาจะชอกช้ำไปบ้างก็คงยังไม่ตายไปในทันทีทันใดนั้น อย่างเร็วก็ไปตายเอาที่บ้านคนซื้อ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นผลดีแก่ผู้ขายเสียอีก คือเมื่อตายไปแล้วก็มาซื้อกันใหม่อีกได้ ที่ถูกถ้าเป็นปลาตัวเล็กๆ แล้ว ควรจะใช้ที่ช้อนซึ่งมีตาถี่ๆ ขนาดที่ปลาเล็กลอดออกไม่ได้ ช้อนขึ้นมาหน้าๆ น้ำแล้วก็ใช้ช้อนจริงๆ ที่ตักข้าวตักแกง มาตักปลาออกจากที่ช้อนนั้นอีกต่อหนึ่ง บางคนก็ใช้หลอกแก้วใสๆ ที่ปลายงอๆ เหมือนกล้องสูบบุหรี่เรียกกันว่า Dip–tubeหย่อนลงไปใกล้ตัวปลาแล้วค่อยๆดูดเอาปลาตัวที่ต้องการนั้นเข้ามาอยู่ในส่วนงอของหลอดแก้ว แล้วปิดปลายหลอดตอนบนไว้ด้วยนิ้วมือก็ได้ ค่อยๆ ยกหลอดแก้วขึ้นมาจุ่มลงในน้ำที่เตรียมไว้ แล้วปล่อยนิ้วมือจากปลายบนที่กดอยู่ น้ำในหลอดก็จะดันตัวปลาลงไปในที่ใหม่นั้นโดยง่ายดาย โดยปลาไม่รู้สึกชอกช้ำหรือตื่นเต้นตกใจแต่ประการใด หรือถ้าท่านหาหลอดดังกล่าวไม่ได้จะใช้ท่อพลาสติกเล็กๆ พอประมาณที่ลูกปลาหรือปลาขนาดนั้นจะถูกดูดเข้าไปได้ แต่คงจะยากกว่าเพราะปลายท่อที่จุ่มลงไปจะต้องอยู่ตรงตัวปลา ทำให้ปลารู้ตัวคอยหลบหลีกอยู่ตลอดเวลา ทำให้จับไม่ได้สักที
              
มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งในการช้อนปลาคือ สวิงหรือที่ช้อนควรจะเป็นชนิดที่ไม่อู้น้ำ เช่น ถ้าเป็นปลาใหญ่ก็ควรใช้ช้อนอย่างโปร่งๆ เพื่อเคลื่อนไปได้ทันกับการว่ายหนีของปลา เพราะปลาบางตัวนั้นเร็วมาก หากที่ช้อนอู้น้ำก็ตามไม่ทันแน่ อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามช้อนเข้าหากระจกตู้ แล้วอาศัยอีกมือหนึ่งต้อนให้ปลาหนีมือเข้าไปในที่ช้อน นอกจากนี้ก็ต้องคอยดักปลาเวลาหันกลับเพราะปลาโดยมากมีไหวพริบหรือสัญชาตญาณการหลบภัยพอๆ กับคนเรา คือถูกไล่มาทางขวาก็จะหันหน้าหนีไปทางซ้าย หรือเมื่อถูกต้องลงไปข้างล่างก็จะพยายามวกกลับขึ้นมาข้างบน เพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วคอยดักตักดักช้อน ก็คงจะจับปลาได้เร็วกว่าไล่ช้อนตามหลังปลา ซึ่งเสียเวลาและเสียหัวพิลึก เนื่องจากปลาบางชนิดไล่เท่าไหร่ๆ ก็ไม่จน และจับไม่ค่อยได้ง่ายๆ เสียด้วย


เว็บพนันออนไลน์  พนันบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุด ราคาดีที่สุด มั่นคงที่สุด คาสิโนออนไลน์  พนันกีฬา มวย หวย ไพ่ ไก่ชน  สมัครผ่านทางไลน์ id Line : CASATHAI

เลี้ยงปลาตู้ ชมรมปลาตู้ เราควรจะทำอย่างไรกับปลาตู้ที่ได้มาใหม่ๆ


เราควรจะทำอย่างไรกับปลาตู้ที่ได้มาใหม่ๆ
            
นักเลี้ยงปลาตู้หน้าใหม่บางคนฉงนสงสัยว่า ทำไมปลาที่ซื้อมาใหม่ๆ หรือได้รับแลกกับใครมาใหม่ๆ ถึงไม่ค่อยจะรอด คือตายง่ายๆ ผิดกับปลาที่เลี้ยงๆ ไว้ การที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเราได้ปลาเจ็บปลาป่วยมา และไม่ใช่เพราะปลาผิดสภาพที่เคยอยู่มาเท่านั้น เช่น เคยอยู่ในตู้ที่มีการให้ออกซิเจนแล้วกลับต้องมาอยู่ในตู้ที่ไม่มีการให้ออกซิเจน ซึ่งอาจทำให้ปลาหงอยเหงาไม่ค่อยกินอาหาร และดังนั้นจึงอาจจะตายไปง่ายๆ ไม่ใช่เข่นนี้เท่านั้น แต่ยังมีเหตุอื่นๆ อีก
            

ตามปกติ ถ้าเป็นปลาที่มาจากตู้ซึ่งถูกสุขลักษณะสำหรับปลา เช่นมีการให้อากาศดี คือตู้ก็ใหญ่โตพอน้ำก็สะอาด ต้นไม้ก็งามและอยู่ในที่ที่มีแสงแดดพอเหมาะสมควร รวมทั้งมีการให้ออกซิเจนกันด้วย นอกจากนี้ในการให้ตัวปลามา ก็ไม่ได้เสียเวลานานเช่นครึ่งค่อนวัน และทั้งปลาก็มิได้มีอาการซึ่งแสดงว่า บอบซ้ำว่าถูกกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในภาชนะขณะที่นำมาด้วยแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเอาใจใส่กันมากนัก นอกจากหัวข้อที่ง่ายเพียง 5 ข้อดังต่อไปนี้

         
1.   ให้สังเกตดูว่า น้ำที่จะใช้เลี้ยงปลาที่ได้มาใหม่ๆ นั้นมีอุณหภูมิต่างกับน้ำที่ในภาชนะซึ่งปลาใส่ปลามากี่องศา ตามปกติแล้วไม่ควรเกิน 2 องศา อันเป็นความแตกต่างที่ใช้กันเป็นเกณฑ์สำหรับการโยกย้ายปลาในทุกๆ สถานการณ์ หากภาชนะที่ใส่ปลามามีขนาดเล็กมากจนสังเกตดูความแตกต่างของอุณหภูมิที่ในน้ำได้ยากแล้ว วิธีที่ดีที่สุดคือ เอาภาชนะที่ใส่ปลานั้นมาหย่อนลงไปลอยอยู่ในตู้ปลานั้นอยู่ จนกระทั่งรู้สึกได้ว่าน้ำในภาชนะนั้นกับที่ในตู้ปลานั้นน่าจะมีอุณหภูมิที่เสมอเหมือนกันแล้ว จึงค่อยปล่อยปลาลงไป ซึ่งจะไม่ทำให้ปลารู้สึกสะท้านเหมือนเมื่อน้ำทั้งสองแห่งยังมีอุณหภูมิที่ต่างกันอยู่ คือน้ำในตู้เย็นกว่าในถุงที่ใส่ปลามา หรือน้ำที่ใส่ปลามาเย็นกว่าน้ำที่ในตู้ซึ่งจะเลี้ยงปลานั้น
           
2.   นอกจากอุณหภูมิของน้ำ ซึ่งควรต่างกันได้ไม่เกิน 2 °C ตามที่ได้กล่าวมาในข้อ 1 แล้ว นักเลี้ยงปลาที่ดีก็น่าจะระมัดระวังไว้ด้วยว่า กรดหรือด่างที่ในน้ำก็อาจเป็นอันตรายแก่ปลาได้ ถ้ามีปริมาณที่แตกต่างกันในระหว่างน้ำทั้งสองแห่งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปลาที่ต้องนำมาเป็นระยะทางไกลๆ ซึ่งตามปกติย่อมจะคุ้นอยู่กับน้ำที่ภายในภาชนะนั้น อันเป็นน้ำที่ย่อมแตกต่างกับน้ำที่ในตู้ปลาอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นนักเลี้ยงปลาตู้ที่รอบคอบ จึงมักจะใช้วิธีผสมน้ำในภาชนะที่ใส่ปลามาลงไปปนกับน้ำในตู้ปลานั้นอยู่ด้วย 


นอกจากนี้คนที่มีความรู้ความเข้าใจในการส่งปลาไปเป็นระยะทางไกลๆโดยมากเขาไม่ให้อาหารแก่ปลา เพราะความที่สงสารปลาเกรงว่าปลาจะหิวโหยในระหว่างทาง เพราะการทำเช่นนั้นจะยิ่งทำให้ปลาอยู่ในสภาพที่ล่อแหลมอันตรายยิ่งขึ้นแต่เขาจะพยายามให้อาหารแก่ปลาแต่ละครั้งทีละน้อยๆ ล่วงหน้ามาเป็นเวลาสักสองสามวันก่อน 

คือหัดให้ปลาอดหรือเคยชินก่อน และอาหารโดยมากก็ใช้สัตว์เป็นตัวเล็กๆ เช่น ลูกไรหรือลูกน้ำ เป็นต้น รวมอยู่กับอาหารอื่นอีกบ้าง เมื่อทราบเช่นนี้แล้วปลาตัวที่ท่านได้มาก็ย่อมจะหิวกว่าปลาในตู้ จึงต้องระวังอย่าให้ปลากินอิ่มเกินไปอาจจุกแน่นตายได้เหมือนกัน
            
3.   ตรวจสอบปลาที่ได้มาก่อนว่า เป็นโรคอะไรบ้างหรือเปล่า เช่น โรค Ichthyophthirius หรือที่อีกชื่อหนึ่งหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งกันว่า โรค Peper and salt ทั้งนี้โดยสังเกตดูที่ครีบและแห่งอื่นๆ ตามตัวปลาดังอธิบายมาแล้วถ้าเห็นว่าปลามีอาการของโรคดังกล่าว หรือสงสัยว่าจะมีก็ควรทำการป้องกันเสียก่อนโดยใช้ Permanganate of Potash ขนาดหนัก เกรน ผสมลงในน้ำทุกๆ หนึ่งแกลลอน กับทำให้น้ำนั้นมีอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 85 องศาด้วย แล้วปล่อยปลาไว้ในน้ำราวๆ สัก 3-4 วันก่อน
            
4.  บางคนใช้วิธีให้อากาศเข้าไปภาชนะที่ใส่ปลามาเป็นชั่วโมงๆ ก่อนที่จะปล่อยปลาลงในตู้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ปลามีความสดชื่นขึ้น และทำให้มีเวลาปรับอุณหภูมิให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ณ ที่ตั้งใหม่นั้นอีกด้วย
            
5.  ในกรณีที่ตู้เก่ามีปลาอยู่แล้ว ก่อนจะปล่อยปลาใหม่ลงไปก็ควรจะใช้วิธีแนะนำปลาใหม่ให้รู้จักกับปลาเก่าที่ในตู้ ภายในที่ได้ให้ปลาเก่าในตู้ได้กินอาหารเสียก่อนจนอิ่มแปล้แล้ว คือปรนปลาเก่าจนพุงกางแล้ว จึงค่อยปล่อยปลาใหม่ลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปลาใหม่ตัวเล็กกว่าปลาเก่า มิฉะนั้นปลาใหม่อาจจะถูกปลาเก่ากัดหรือไล่จนเหนื่อยอ่อนยิ่งขึ้นไปอีกเลยตายไปได้ในที่สุด


ลงทุนกับการเล่น พนันออนไลน์ มีทุกอย่างให้ได้เล่น   รวมทุกอย่างของการเดิมพันออนไลน์   
แทงบอล มวย แทงหวย เกมส์ คาสิโน และอีกมากมาย   ต้องการสมัครหรือสอบถาม แอดไอดีไลน์ CASATHAI     
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง แอดมาคุยกันก่อนได้นะคะ 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิดขึ้นได้กับ คน และ ปลา ปลาตายไม่ทราบสาเหตุ เลี้ยงปลาตู้ ปลาสวยงาม
การตายอย่างปัจจุบันทันด่วนของปลาตู้

           
ปลาก็คล้ายๆ กับคนเราซึ่งมีทั้งใจเสาะและใจแข็ง คนบางคนเห็นหน้ากันอยู่หยกๆ แต่พอคล้อยไปไม่เท่าไรก็ล่วงล้มผล็อยไปเฉยๆ ได้อย่างที่หมอปัจจุบันเขาเรียกกันว่าหัวใจวายนั่นแหละ ในบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าแม้ปลาจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยิ่งเพียงไรก็ตาม แต่ปลานั้นก็อาจตายไปได้ง่ายๆ ต่อหน้าต่อตา แล้วทั้งๆ ที่อยุ่ในตู้ที่มีสภาพดีเลิศ คือตู้ก็โตใหญ่พอ น้ำก็สะอาดและใส ต้นไม้ในตู้ก็งอกงามน่าชม แม้ปลาตัวอื่นๆ ในตู้เดียวกันก็คือมีสภาพความเป็นอยู่อย่างปกติการที่เป็นเช่นนี้ อาจเกิดจากอาการที่เรียกว่า Stroke ก็เป็นได้ 


อย่างคนเราเวลาเดินตากแดดไปนานๆ อาจเกิดเป็นลมหน้ามืดล้มตายไปในทันทีทันใดก็ได้ เรียกว่าอาการ Sunstroke เพราะอาการดังกล่าวไม่ใช่ว่าจะเกิดแก่คนเราเท่านั้นแม้ปลาก็เป็นไปได้พอๆ กัน นอกจากนี้อาการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนของปลาอีกอย่างหนึ่ง ก็อาจเกิดจากปลากินอิ่มมากเกินไป จนกระทั่งเกิดอาการที่คนเราเรียกกันว่าแน่นตาย หรือจุกตาก็ได้ 


หากปลาตู้ใดเกิดมีสภาพเช่นนี้บ่อยๆ แล้ว ทางที่ดีที่สุดคือเอาปลาที่เหลือออกให้หมด แล้วเช็ดล้างตู้ปลานั้นให้สะอาดเอาน้ำเก่าออกให้หมดแล้วค่อยเอาปลากลับเข้าไปเลี้ยงใหม่หรือถ้าไม่ทำเช่นนี้จะปล่อยไปตามยถากรรมก็ได้ เพราะถือว่าเป็นความเล้นลับที่ไม่อาจค้นพบ หรือเป็นเรื่องที่แก้ไม่ตกเสียแล้ว จึงย่อมแล้วแต่โชค


ลงทุนกับการเล่น พนันออนไลน์ มีทุกอย่างให้ได้เล่น  
วมทุกอย่างของการเดิมพันออนไลน์   
แทงบอล มวย แทงหวย เกมส์ คาสิโน และอีกมากมาย   
ต้องการสมัครหรือสอบถาม แอดไอดีไลน์ CASATHAI   
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง แอดมาคุยกันก่อนได้นะคะ